Postupci čišćenja, pranja i dezinfekcije

• Mehaničko uklanjanje nečistoća podrazumijeva četkanje, struganje, metenje, brisanje i sl.

• Predstavlja početnu tačku u procesu čišćenja, pranja i dezinfekcije.

• Kako bi proces pranja i dezinfekcije bio uspješan,obavezno je provođenje mehaničkih metoda koje omogućuju uklanjanje grubih nečistoća u kojima mogu biti prisutni mikroorganizmi.

• Primjena fizikalnih metoda podrazumijeva korištenje temperature, isušivanja, pritiska i zračenja.

• U ugostiteljskoj branši, najčešće se koristi povišena temperatura koja smanjuje broj mikroorganizama, a koristi se kao povišena temperatura vode prilikom pranja ili kao povišena temperatura površina prilikom peglanja.

• Primjena hemijskih sredstava (deterdženti, dezinficijensi) koja mogućuju adekvatno održavanje čistoće.

• Način primjene hemijskih sredstva: brisanje/prebrisavanje, pranje, potapanje i prskanje.

Brisanje/prebrisavanje i pranje najčešći su načini primjene deterdženata. Navedenim načinima uklanjamo onečišćenja te omogućujemo da provedba dezinfekcije bude uspješna. Pranje se također koristi i uz primjenu dezinficijensa prilikom pranja ruku i strojnog pranja posuđa.

Potapanje se koristi prilikom ručnog pranja posuđa, pribora i dijelova uređaja i opreme. Podrazumijeva pripremu vodene otopine dezinficijensa točno određene koncentracije te potapanje navedenih predmeta kroz određeno vrijeme.

Prskanje se uglavnom koristi prilikom ručnog pranja i dezinfekcije većih površina i uređaja. Pomoću prskalice nanosimo otopinu dezinficijensa točno određene koncentracije.

Postupak pranja i dezinfekcije:

• ukloniti ostatke hrane,
• pranje toplom vodom i deterdžentom (uklanjanje masnoća i nečistoća),
• ispiranje, kako bi se uklonili tragovi deterdženta,
• dezinfekcija, kako bi se uništile bakterije (patogeni mikroorganizmi),
• finalno ispiranje, kako bi uklonili tragove dezinficijensa (po potrebi),
• sušenje na zraku.