Plan čišćenja

Za učinkovito provođenje čišćenje potrebno je izraditi Plan čišćenja.

PLAN ČIŠĆENJA:

• Radne površine
• Pribor za pripremanje hrane
• Oprema za pripremanje hrane
• Uređaji za pripremanje hrane
• Rashladni uređaji
• Police/ormari za odlaganje čistog pribora i opreme
• Kuhinjske nape
• Podne površine
• Zidne površine
• Stropne površine
• Kante za otpad
• Kanalizacijski odvodi
• Staklene površine

Potrebno je navesti:

• koje hemijsko sredstvo se koristi,
• način doziranja za odreĎenu koncentraciju,
• potrebno kontaktno vrijeme djelovanja,
• temperatura otopine,
• način primjene sredstva: brisanje, pranje, potapanje, prskanje,
• radna uputa za opremu i pribor

Potrebno je, za svaku stavku koja zahtijeva čišćenje, tačno utvrditi dinamiku čišćenja npr.: u tijeku rada, obvezno je čišćenje nakon svakog zaprljanja, između različitih procesa rada.

• Dnevno
• Sedmično
• Mjesečno

Potrebno je definirati osobu ili osobe zaduţene za čišćenje, koje moraju biti educirane za pravilan postupak čišćenja te svojim potpisom odgovarati za učinjeno.

Proces čišćenja uvijek se odvija od čistog dijela prema nečistom dijelu, kako bi se spriječila mogućnost kontaminacije prostora, pribora i opreme.

Prema planu čišćenja vodi se i evidencija čišćenja koja se pohranjuje i služi za potrebe provođenja unutarnjeg (internog) i vanjskog nadzora procesa čišćenja (sanitarna inspekcija).